Pojišťovací služby

Pojištění firem a podnikatelů

Naše společnost se specializuje na pojištění firem a podnikatelů a poskytuje v této oblasti komplexní služby a servis. Jelikož z podnikání plyne mnoho druhů rizik a případné pojistné události spojené s provozem podniku mohou být pro firmu či podnikatele zásadní a mohou tak ohrozit jeho další fungování, je potřeba věnovat této oblasti pojištění maximální pozornost. Specialisté společnosti GALIE s.r.o. mají v této oblasti již mnohaletou zkušenost a dokážou tak připravit pojistný program tzv. přímo na míru. Jelikož v častých případech dochází ke kombinaci více druhů pojištění, které se navzájem doplňují a navzájem na sebe navazují, je potřeba vždy hledat optimální řešení, které pokryje všechna možná rizika a přitom bude za přijatelnou cenu.

Tento druh pojištění mohou kromě firem a podnikatelů využívat též města a obce, školy, kulturní instituce apod.

Jelikož na pojištění firem a podnikatelů se vztahuje celá řada produktů, níže uvedený výčet obsahuje pouze základní rozdělení.Pojištění osob

Důležitou součástí námi poskytovaných služeb je i pojištění osob. Existuje mnoho nečekaných a nahodilých událostí, které mohou ohrozit život, zdraví či majetek. Takové situace často nemají přímý dopad jenom na klienta samotného, ale i na celou jeho rodinu. Existuje řada pojistných produktů, které mohou případné negativní dopady zmírnit a zajistit jeho rodině klid a pohodu. Díky některým pojistným produktům si lze též spořit na stáří či využívat daňových výhod pro zaměstnance a zaměstnavatele.Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku umožňuje komplexně ochránit majetek před nečekanými událostmi. Rodinný dům nebo byt a jeho vybavení představuje pro většinu občanů jejich největší majetek a při jeho značném poškození či úplné ztrátě by si opravu či náhradu nemohli z běžných úspor dovolit. Proto je pojištění majetku opravdu tím základním pojištěním každé rodiny. Díky pojištění majetku dokážeme zmírnit případné ztráty poskytnutím finanční náhrady za způsobené škody v případě živelní události, vandalismu nebo krádeže.Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel je oblast pojištění, ve které je množství nabízených produktů velmi rozsáhlé, kde se nabídka pojištění neustále mění, probíhají časově limitované akce, v důsledku čehož není snadné se zde správně orientovat. Přitom rozdíly mezi jednotlivými produkty mohou být výrazné. Základními druhy pojištění jsou povinné ručení a havarijní pojištění, přičemž existuje celá řada doplňkových připojištění či asistenčních služeb.

NAŠI PARTNEŘI